Popis, optimizacija in avtomatizacija procesov

S prehodom na Microsoft SharePoint dobimo odlično izhodišče za delo z dokumenti: shranjevanje, deljenje, ocenjevanje, socialna omrežja, delo v oblaku,.. Podpora takim sistemom zahteva s strani informatikov in poslovnih analitikov veliko časa in znanja.

Read More

Nintex procesi v SharePoint

Ponujamo vam pomoč pri popisu, optimizaciji, izdelavi delovnih procesov (workflows) in svetovanju na področju delovnih procesov znotraj Microsoft SharePoint okolja. Delovne procese opremljamo in avtomatiziramo v SharePoint z orodjem Nintex. Vse informacije dobite na info@it-si.si.

Read More
Gradnja procesov poteka po generičnem pristopu, ki vključuje vse od popisa procesa, optimizacije, avtomatizacije, vzdrževanja življenjskega cikla procesov, revizijskih sledi do arhiviranja podatkov.
Avtomatizacija postopkov obdelave dokumentov in podatkov znotraj sistema SharePoint: obveščanje, potrjevanje, razvrščanje, arhiviranje, skupinsko delo, nadzor nad tokom informacij, socialno omrežje,...
Delovne procese (workflow) v okolju SharePoint izdelamo na enostaven način, razumljiv naročniku in uporabniku. Omogočena je povezava in integracija z različnimi okolji in aplikacijami (SAP, SQL, Oracle, ODBC, WebServices, Excel, ..).
Workflow for Everyone! Orodje za podporo delovnih procesov v okolju SharePoint. Enostaven razvoj, vzdrževanje in spremljanje izvajanja delovnih procesov znotraj SharePoint.